Kroužky

Univerzální přihláška pro zájmové kroužky

Pondělí

1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600
BADMINGTON
Učíme se s porozuměním

Úterý

1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600 1615 1630 1645 1700
Chytré hlavy
Keramická dílna 0. – 2. ročník
Dramatický kroužek
Přírodovědný kroužek
Veselé učení
Flétna

Středa

 1200   1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600  1615
Anglická družina 1
Výroba doplňků Mistr kuchař
Flétna
Florbal mladší žáci
Florbal starší žáci
Fotbal

Čtvrtek

1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600 1615 1630 1645  1700  1715  1730
Keramická dílna 3.-5. ročník Keramická dílna pro dospělé
Hravá čeština
Anglická družina
Míčové hry

Pátek

1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600
Fotbalová škola

Vysvětlivky:

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Cena kroužků je stanovena na 800Kč za pololetí s výjimkou kroužku Anglická družina
a kroužků vedených trenéry DDM Praha 7
Lektoři některých kroužků si vyberou ještě dodatečně cca 200Kč na materiál, kremická dílna 400 Kč na materiál
od do co kdo kde
13:30:00 14:30:00 Učíme se s porozuměním Kateřina Ducháčková školní třída
13:30:00 14:30:00 Badminton DDM Praha 7 tělocvična
ÚTERÝ
13:15:00 14:00:00 Hra na zobcovou flétnu Klára Soukupová školní třída
13:00:00 14:00:00 Chytré hlavy – rozšířená matematika Olga Janouchová školní třída
13:00:00 14:30:00 Keramická dílna pro žáky 0. – 2. ročníku Denisa Škarydová keramická dílna
13:30:00 14:30:00 Dramatický kroužek Monika Hodaňová školní třída
14:30:00 15:30:00 Přírodovědný kroužek Monika Hodaňová školní třída a jiné
13:15:00 14:00:00 Veselé učení pro žáky 1.stupně Alena Buršová 4.B
STŘEDA 12:30:00 13:30:00 Florbal pro menší žáky DDM P 7 tělocvična
14:30:00 15:30:00 Florbal pro starší žáky DDM P 7 tělocvična
13:15:00 14:00:00 Hra na zobcovou flétnu Klára Soukupová školní třída
12:00:00 16:15:00 Anglická družina Gabriela Doudová anglická družina
13:30:00 14:30:00 Mistr kuchař – magie školní kuchyňky (žáci 1. stupně) Zora Malina Matoušů školní cvičná kuchyně
12:45:00 13:30:00 Výroba doplňků (ruční práce) Zora Malina Matoušů školní třída
13:40:00 14:25:00 Fotbal Lukáš Valenta tělocvična
ČTVRTEK
14:00:00 15:30:00 Keramická dílna pro žáky 3. – 5. ročníku Denisa Škarydová keramická dílna
12:00:00 16:15:00 Anglická družina Gabriela Doudová anglická družina
13:00:00 14:00:00 Hravá čeština Kateřina Ducháčková školní třída
13:45:00 14:30:00 Míčové hry Zora Malina Matoušů tělocvična
16:00:00 17:30:00 Keramická dílna pro dospělé Denisa Škarydová keramická dílna
Pátek 13:45:00 15:00:00 Fotbalová škola Lukáš Valenta tělocvična
SO